De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ernst Kuipers) heeft in een beleidsagenda de belangrijkste onderdelen en richting geschetst van een versterkte pandemische paraatheid. Deze beleidsagenda schetst het handelingsperspectief op het gebied van pandemische paraatheid. Met als doel een pandemie te voorkomen en, in het geval dat een pandemie toch uitbreekt, de ziekte- en sterftelast, maar ook de economische gevolgen en de effecten op het welzijn zoveel mogelijk te beperken. Lees hier de volledige kamerbrief.