Jaarlijks ontvangt SALT in februari de Raad voor Accreditatie, hetzij voor een herbeoordeling, hetzij voor een controlebezoek. Dit jaar heeft het controlebezoek plaatsgevonden. En ook dit jaar heeft SALT een positief resultaat ontvangen, daarmee is aantoonbaar dat SALT een kwalitatief goed product levert. SALT staat garant voor een blijvende kwaliteit op een hoog niveau.
Hiermee bent u te allen tijde verzekerd van een venapunctie die door bekwame medewerkers wordt uitgevoerd, een betrouwbare uitslag, een betrouwbare dosering voor trombose patiënten en een betrouwbaar advies naar aanleiding van een functieonderzoek.