Steeds vaker constateren wij dat er een huisbezoek wordt aangevraagd, terwijl de cliënt mobiel is en op eigen gelegenheid naar een prikpoli zou kunnen komen. Ook komt het helaas nog regelmatig voor dat SALT voor een dichte deur staat omdat cliënten dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis zijn of boodschappen aan het doen zijn. Aangezien wij geen ‘wegblijf’ tarief mogen rekenen als wij voor niets voor de deur staan, is dit een behoorlijke kostenpost voor ons.

Daarom vragen wij uw aandacht voor onderstaande.

 

Aan huis prikken tarief is niet kostendekkend

Veel huisartsen hebben het beeld dat aan huis prikken goed wordt beloond. Immers als je wasmachine stuk is dan is het voorrijtarief al snel zo’n € 60. Veel huisartsen schrikken als ze horen wat het tarief van SALT is. SALT krijgt voor een TD-patiënt gemiddeld € 17 – € 20 per prik. Voor dit bedrag moet men aan huis komen en alle handelingen verrichten. Hiervan moet SALT alle autokosten, dure materialen, het salaris van de prikster, de doseermedewerkers en -artsen betalen, indirecte kosten nog niet eens meegerekend zoals alle IT middelen, administratie en andere overhead. Je hoeft niet te kunnen rekenen om te concluderen dat dit deel van onze service dus extreem veel geld kost. Voor een huisartsenlab ‘bloedje aan huis’ is de vergoeding overigens gemiddeld € 12 – € 15 en ook dit is niet kostendekkend.

Huisbezoeken: alleen voor immobiele en bedlegerige patiënten

Huisbezoeken zijn dus alleen voor mensen die echt niet naar een poli kunnen komen. Net zoals op de huisartsenpost is een vervoersprobleem geen reden. Voor mensen die bedlegerig zijn of ernstig immobiel komt SALT graag aan huis.
Overigens is het nog steeds mogelijk om, indien u bij een patiënt bent, zelf bloed af te nemen, zoals veel huisartsen dat ook in het begin van de Covid-pandemie. Wij hebben hiervoor ‘5 buizen- thuisafname setjes’. U kunt prikken en uit deze 5 buizen kunnen wij alle bepalingen doen. U belt vervolgens met onze koerier zodat het bloed bij kan worden opgehaald. Meer info kunt u krijgen via onze specialisten klinische chemie: Ria Meijer, arts klinische chemie en René Niessen, specialist klinische chemie. U kunt hen bereiken via het algemene nummer van SALT (088-9100100).