Sinds begin deze week is het weer mogelijk om huisbezoeken aan te vragen bij SALT. Dit hebben we kunnen realiseren door een verbetering door te voeren in het proces voor het aanvragen van huisbezoeken in ZorgDomein en het route-en plansysteem.

U kiest de datum voor huisbezoek
In ZorgDomein kunt u voortaan een datum kiezen voor het huisbezoek op basis van de routes in onze planning. De dagen die u in het ZorgDomein-scherm ziet tijdens de aanvraag, zijn de dagen dat SALT een route rijdt in het postcodegebied waar uw patiënt dient te worden bezocht.
De bezoekdatum die u invult in ZorgDomein zullen wij zoveel mogelijk proberen te honoreren. Indien wij op de gewenste datum geen plekken meer beschikbaar hebben, bellen wij uw patiënt voor het maken van een andere afspraak.

 

Bericht in HIS bij niet-thuis
Indien wij de patiënt niet thuis aantreffen wordt de lab-aanvraag geannuleerd en gaan wij niet nogmaals langs. Vanaf medio volgende week ontvangt u, in dit geval, een bericht van ons in de postbus van uw HIS, dat de patiënt niet thuis was op de afgesproken datum.

De hoofdregel blijft dat huisbezoeken alleen bedoeld zijn voor immobiele en bedlegerige patiënten. Een vervoersprobleem is geen reden voor een huisbezoek.

Tevens blijven wij vragen om uw medewerking door inachtneming van de volgende punten:

  • Vraag prudent aan, alleen indien noodzakelijk (bedlegerig of ernstig immobiel) (Een vervoersprobleem is geen reden voor een huisbezoek);
  • Vraag of (inmiddels gevaccineerde) cliënt weer zelf naar een poli kan gaan;
  • Vraag of cliënt weer naar poli kan worden gebracht door partner, mantelzorger, familielid;
  • Zelf te prikken indien u bij de patiënt bent, wij halen het materiaal op bij uw praktijk;
  • Controleer het huisadres en telefoonnummer van uw patiënt alvorens de ZorgDomein-aanvraag in te sturen, zodat wij niet voor een gesloten deur staan.
  • SALT doet alleen huisbezoeken voor artsen die met SALT werken. Heeft u als huisarts een eigen bloedafnamepunt met een commercieel lab, dan dient u ook zelf uw huisbezoek te regelen.