In februari 2019 heeft er een aanpassing van de G-standaard, het bronbestand voor de medicatiebewaking waarmee alle apotheek- en
huisartsinformatiesystemen werken, plaatsgevonden. Op advies van de werkgroep Farmacogenetica van de KNMP is het gebruik van clopidogrel
na een stentplaatsing, beroerte of TIA gecontra-indiceerd, wanneer genetisch vertraagde werking van het CYP2C19 enzym is aangetoond.
(bron: G-update KNMP februari 2019)

Mede door leveringsproblemen van het combinatiepreparaat acetylsalicylzuur en dipyridamol, zijn veel patiënten begin 2019 door de apotheek
overgezet op clopidogrel. (Bron: Farmanco)

Ongeveer 24%-33% van de Nederlandse bevolking heeft een vertraagde (IM of PM) werking van het CYP2C19 enzym. Het NNG (number needed to genotype)
is 93 en 87 voor respectievelijk clopidogrel na stentplaatsing en na een beroerte. Dit houdt in dat om één hernieuwd hartinfarct of CVA te voorkomen,
ca. 90 patiënten dienen te worden gegenotypeerd. l (Bron: KNMP Kennisbank – risicoanalyse bij CYP2C19-clopidogrel interactie).
16 op de 1000 Nederlanders gebruikt clopidogrel (bron: GIP Databank).

Het primaire doel van alle zorgverleners is om onnodige hartinfarcten en CVA’s te voorkomen.
Door het gebruik van clopidogrel te optimaliseren door gebruik van een farmacogenetisch bepaling kan je onnodige hartinfarcten en CVA’s te voorkomen.

Het resultaat uit zich in het aantal patiënten waarbij de farmacotherapie daadwerkelijk wordt aangepast.
Op basis van de literatuur zouden per 1000 inwoners ongeveer 10 patiënten getest moeten worden, waarvan bij 3 patiënten de therapie gewijzigd
zou moeten worden. Per 90 geteste patiënten, wordt 1 hernieuwd hartinfarct of CVA voorkomen.
Per 270 geteste patiënten, wordt 1 sterfgeval door hartinfarct of beroerte voorkomen.
Volgens SALT is farmacogenetisch onderzoek een onderzoek dat thuishoort in de eerstelijn, daarom onderzoeken wij de mogelijkheid om ons dienstenpakket
hiermee verder uit te breiden.