SALT biedt de mogelijkheid tot het verrichten van een gynaecologische echoscopie in de eerstelijnszorg. Eén van de voordelen is dat er geen, tot een zeer korte wachttijd is en er directe verslaglegging met de bevindingen en adviezen voor u als huisarts beschikbaar is.

 

Gynaecologische echo’s vinden minimaal 1 dagdeel per week plaats in Castricum, Zaandam, Purmerend, Amsterdam en Vlaardingen. Op onze locatie in Castricum is een echoscopiste, Obstetrie & gynaecologie, aanwezig om het onderzoek uit te voeren. Op de overige locaties is een gynaecoloog aanwezig. Allen zijn BIG geregistreerd en praktiserend met ruime ervaring in de gynaecologische echoscopie.

 

Een verwijzing voor de gynaecologische echo kan via Zorgdomein SALT → Diagnostiek → Echo.
Voor Amsterdam op Zorgdomein schermlocatie SALT Amsterdam → Diagnostiek → Echo.

 

De indicaties voor een gynaecologische echoscopie kunnen zijn:

 • Buikklachten met verdenking gynaecologische aandoening.
 • Vraagstelling over positie van een spiraal.
 • Verdenking uterus myomatosus dan wel ovariumpathologie.
 • Patiënten met een cyclusstoornis, vraagstelling intra-uteriene afwijking.
 • Patiënten die ongerust zijn vanwege gynaecologische problemen in de VG van familieleden of bekenden met gynaecologische afwijkingen.
 • Patiënten met postmenopauzaal bloedverlies voor een meting van de dikte van het endometrium.
 • Patiënten met een vroege zwangerschap die een afbreking overwegen. (u kunt dan de medicatie voorschrijven)
 • Patiënten met verdenking endometriose.

 

De voordelen van een gynaecologische echo bij SALT zijn:

 • Geen wachttijden, echo binnen 1 week.
 • Voor de patiënt wordt geen DBC geopend waardoor de kosten beperkt blijven. De tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Indien het eigen risico voor het lopende jaar nog niet verbruikt is zullen de kosten hierin verrekend worden.
 • Directe verslaglegging met de bevindingen en adviezen voor de huisarts.
 • Bij verdachte afwijking directe telefonische terugkoppeling naar de huisarts.
 • Bij eventuele afwijkingen die verder gezien moeten worden in de tweede lijn kan dat veelal op korte termijn geregeld worden.

 

Voor verder vragen kunt u terecht bij de manager/coördinatoren van de functieafdeling SALT, te bereiken via: Tel: 088 – 9100 170.