Fysio-effective en Diëtistenpraktijk EetVitaal gaan starten met Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in Zaandam.

Drijvende krachten achter de GLI zijn Ineke Ruijter (fysiotherapeut & leefstijlcoach) en Merel Godyla (diëtist & leefstijlcoach).

Beiden hebben ervaren dat een programma dat gebaseerd is op gezonde voeding, bewegen en gedragsverandering (leefstijl) tot goede resultaten kan leiden.

Omdat de huisarts een primaire rol heeft bij de verwijzing van een patiënt, is onderlinge samenwerking essentieel. Meer informatie hierover zal deze maand nog per nieuwsbrief worden verstuurd. De startdatum voor de individuele sessies is per 1 januari 2021. De startdatum voor de groepsbijeenkomst is begin februari. Om te kunnen starten zijn minimaal 10 deelnemers nodig. Wij zullen patiënten die momenteel in behandeling zijn bij Fysio Effective en EetVitaal en die in aanmerking kunnen komen voor GLI per mail attenderen op het nut van deelname aan GLI. De verwijzing dient plaats te vinden door de huisarts. Samenwerking met de huisartsen is dus een belangrijke factor om GLI te doen slagen. In dat kader doen wij een oproep aan alle huisartsen en praktijkondersteuners om GLI onder de aandacht te brengen bij hiervoor in aanmerking komende patiënten en door te verwijzen. Dit kan via ZorgDomein of via onderstaande emailadressen:

Ineke Ruijter – Fysio Effective – email: ineke@fysioeffective.nl

Merel Godyla – Diëtistenpraktijk EetVitaal – email: info@eetvitaal.nl