SALT heeft al haar diagnostiek, met uitzondering van de fundus, weer opgestart om gehoor te kunnen geven aan de toenemende vraag
van (huis)artsen en patiënten. Wij bieden onze zorg met inachtneming van gestelde veiligheidsmaatregelen.

Functie- en beeldvormende onderzoeken
Op de fundus na, kunnen alle onderzoeken weer plaatsvinden, echter nog niet op al onze locaties.
Door het gebruik van beschermende kleding, plexiglas schermen, een aangepaste wachtruimte en extra desinfectie-momenten kunnen wij de onderzoeken op een veilige manier afnemen.

De afspraken worden zo ingeboekt dat er nooit meer dan twee patienten in de wachtruimte aanwezig zijn, waarbij voldoende mogelijkheid is om anderhalve meter uit elkaar te blijven.

Aanvragen in ZorgDomein voor fundusonderzoek zijn overigens wel al mogelijk
Fundusonderzoek is op dit moment nog niet mogelijk om op een veilige manier uit te voeren.
Hiervoor is een speciaal plexiglas scherm op maat besteld.
Zodra veilig fundusonderzoek mogelijk is nemen wij telefonisch contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Bloedafname
Bloedafname vindt plaats op afspraak. Zo kunnen wij het aantal afnames reguleren per locatie om volle wachtruimtes te voorkomen.

Aanvraag diagnostiek:
– gebruik van reguliere ZorgDomein aanvraag
– twee verplichte selectievragen invullen
– u bepaalt de urgentie
– het beleid rondom een cito is ongewijzigd gebleven
– ook niet-urgente diagnostiek kan aangevraagd worden
– uw triage blijft bepalend

Na verwijzing via ZorgDomein belt de patiënt met SALT voor het maken van een afspraak.
 
Graag het verzoek om het ZorgDomein nummer door te geven aan de patiënt (print, mail, sms).
Mocht de patiënt onverhoopt COVID-19 verdachte klachten krijgen vóór de afnamedatum, dient deze contact op te nemen met SALT.

SALT is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur
Telefoon: 088 – 9100 100

Huisbezoek? Alleen als het echt nodig is
SALT heeft als extra service, een buitendienst, waarbij de cliënten in hun thuisomgeving geprikt kunnen worden. Dit geldt slechts voor patiënten die slecht ter been zijn of om medische redenen thuis moeten blijven. Let op! Huisbezoeken worden alleen op strikte indicatie gedaan.
Dit kunt u kenbaar maken d.m.v. een verplichte vraag in ZorgDomein:
‘Bedlegerig of ernstig immobiel? Y/N’

Motto: Indien de patiënt naar de huisarts kan komen, dan kan deze ook naar een bloedafnamepunt komen.

SALT dient haar schaarse beschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en doen een beroep op u om huisbezoeken alleen aan te vragen indien strikt noodzakelijk.

Bloedafname door huisarts
Gezien de efficiëntie in de huidige periode en tevens ter besparing van protectiemateriaal, is in overleg met enkele huisartsen het initiatief ontstaan voor bloedafname door de huisarts zelf.

Het is gericht op bloedafname bij COVID-19 (verdachte) patiënten door de huisarts, voor uitvoering van de meest voorkomende kritische bepalingen door SALT.
Er dienen altijd 5 buizen afgenomen te worden.
De setjes, inclusief instructie voor gebruik en transport van de buizen, zijn te bestellen via onze webshop: Algemeen/Bloedafname set huisarts.
Aantal: 10 sets .

Graag uw aandacht en begrip hiervoor opdat wij in deze lastige tijd de afhandeling van aangevraagde diagnostiek zo goed en veilig mogelijk kunnen stroomlijnen.

Met dank.