Het aantal patiënten met een DOAC is de laatste twee jaren in onze regio erg gestegen.
Bij DOAC gebruik is INR controle niet nodig, echter het is wel belangrijk om de nierfunctie goed in de gaten te houden.
DOAC’s zijn gecontra-indiceerd bij een nierfunctie van <15, waarbij bij Dabigitran een ondergrens voor contra-indicatie heeft van <30.

Bij patiënten met een slechte nierfunctie is de kans op een bloeding groter, dus regelmatige monitoring van de nierfunctie is onmisbaar.

* afbeelding nierstichting.nl