SALT heeft sinds kort in samenwerking met Siemens de beschikking over een autonoom netwerk (POCT-NET) waarmee een beveiligde verbinding
opgezet kan worden tussen de op de huisartspraktijk aanwezige POC-apparatuur (lees CRP-meter)en SALT.
Middels een klein routertje wat naast de CRP-meter wordt geplaatst kan hiermee een connectie gemaakt worden.

Hiermee kan onafhankelijk van de beschikbaarheid van Wifi of internetverbinding van de huisartspraktijk deze configuratie ingeregeld worden.
In januari hebben wij bij twee huisartspraktijken (v/der Lugt en Kuschbert, Zaandam en Melcherts, Landsmeer)een succesvolle plaatsing weten
te realiseren.

Aanvraag voor een POCT-CRP dient via ZorgDomein SALT aangevraagd te worden; vervolgens wordt via de barcode van het ZD-nummer deze aanvraag
middels scannen aangeboden aan de CRP-meter; ook de bevoegde operator dient zich te identificeren bij de CRP-meter.
Aanvraag (gegevens patiënt), operator en uitslag CRP worden vervolgens doorgestuurd naar SALT.

Momenteel wordt het laatste stukje(terugrapportage uitslag via Edifact opdat het binnen gehaald kan worden in HIS)nog ingeregeld.
Zodra dit gerealiseerd is zullen de gemeten CRP-waarden alsnog doorgestuurd worden naar het HIS van de praktijken.
Dit is echter geen beletsel om al tot koppeling van de CRP-meters over te gaan; er kan namelijk, net als nu het geval is, direct gehandeld
worden op de gemeten waarde op de huispraktijk; echter in de gekoppelde situatie worden direct de handmatige administratieve handelingen
sterk gereduceerd.
De komende periode zal uw praktijk benaderd worden om ook uw CRP-meter te komen koppelen.
Omdat wij momenteel zo’n 50 CRP-meters hebben uitstaan in de regio zal dit enige tijd in beslag nemen, waarbij we ons best doen om dit
de komende maanden verder uit te rollen.

We zullen de komende ‘Collega’s’ gebruiken om jullie op de hoogte te houden hoe ver we gevorderd zijn met deze uitrol van het koppelen
van CRP-meters bij de huisartspraktijken.