Belangrijk voor alle cliënten van SALT

SALT hanteert Covid-19 beleid

Bezoekt u een afname-locatie van SALT dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
Zowel in de wachtruimte als in de afname-ruimte.
Zonder mondkapje kunnen wij u helaas niet helpen in verband met uw en onze veiligheid.

Mondkapjesbeleid geldt ook vanaf 26 juni 2021

Bloedprikken valt onder een zogenaamd contact beroep. Hierbij kan de anderhalve meter niet gehandhaafd worden. Zolang het overheidsadvies dan nog stelt dat er mondkapjesplicht is moet SALT zich hier ook aan houden. Dit geldt voor medewerker en cliënt. Dit geldt ook voor de wachtkamers waarbij de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd of er inloop is.

Beleid SALT omtrent het Coronavirus:

 • Op dit moment kunt u bij SALT terecht op afspraak of inloop:
  • De meeste poli’s in Zaanstreek en Waterland zijn op afspraak.
  • Bijna alle poli’s in Amsterdam zijn inlooppoli’s waar u geen afspraak hoeft te maken.
  • Kijkt u op openingstijden locaties welke poli’s geopend zijn.
 • Na verwijzing naar SALT door uw (huis)arts, kunt u online een afspraak maken.
 • Krijgt u onverhoopt toch COVID-19 verdachte klachten? Gaat u dan niet naar de poli maar belt u met SALT.
 • Komt u alleen naar onze locatie. Is dit niet mogelijk dan vragen wij uw begeleider te buiten te wachten.
 • Alle functieonderzoeken kunnen weer afgenomen worden.
 • Diabetesconsulten worden weer op afspraak op de daarvoor bestemde locaties gedaan gedaan.
 • Cliënten van de trombosedienst kunnen zowel telefonisch als online een poli afspraak maken.

Ons beleid is gericht op bescherming van u en onze zorgverleners en uiteraard om het Covid-19 virus (Corona)
niet verder te verspreiden. Veiligheid staat voorop!

Dit beleid is in samenspraak met de regionale huisartsencoöperatie tot stand gekomen!