Ten tijde van de eerste corona-golf was de SARS-Cov2 antistof test gevoelig voor het aantonen van een doorgemaakte corona-infectie. Omdat de vaccins tegen COVID-19 gebaseerd waren op het Spike-eiwit van het virus is er binnen SALT een tweede generatie SARS-Cov2 S(pike) geëvalueerd, welke zowel een doorgemaakte corona-infectie als een antistofrepons als gevolg van een vaccinatietraject kon aantonen. Dit alles binnen de gestelde kwaliteitseisen van het RIVM aangaande specificiteit en sensitiviteit van deze test.

We hebben steekproefsgewijs 2 cohorten van 20 personen die gevaccineerd zijn met Moderna minimaal 2 weken na 1e respectievelijk 2e prik getest op COVID-antistoffen. In beide cohorten vonden wij in alle gevallen een positieve antistoftest. De individuele uitslagen bij de 2e prik lagen in alle gevallen hoger dan bij de 1e prik. Omdat de hoogte van de antistofrespons geen uitsluitsel geeft over de mate van bescherming (geheel of gedeeltelijk) tegen corona, wordt als testuitslag alleen negatief of positief gerapporteerd. Deze antistoftest maakt namelijk aantoonbaar of er sprake is van een antistofrespons op doorgemaakte corona-infectie of vaccinatie.

Nu het booster-traject voor de deur staat kan deze test een aanvulling zijn op de vraag of er (wederom) een antistofrespons is opgetreden na deze booster-vaccinatie, waarbij geadviseerd wordt minimaal een window van 2 weken in acht te nemen tussen booster-vaccinatie en antistoftest.
Daarnaast kan deze SARS-Cov2 antistof test ook zijn meerwaarde hebben bij het aantonen van een recente infectie bij een hoge verdenking en een negatieve COVID-PCR uitslag.