In december 2019 is bij personen afkomstig uit Wuhan, in de provincie Hubei in China, een nieuw type coronavirus,
vooralsnog “2019 novel coronavirus” genoemd, afgekort 2019-nCoV, vastgesteld. De minister van VWS heeft 2019-nCoV
als groep A meldingsplichtige ziekte aangemerkt, dit zal per 29 januari 2020 in werking treden.
In dit schrijven licht ik u de achtergrond van dit besluit toe.

Achtergrond
Het 2019-nCoV is wereldwijd inmiddels bij 4587 personen vastgesteld, van wie er 106 zijn overleden (dd. 28 januari 2020, ECDC).
De meeste overleden patiënten zijn afkomstig uit de provincie Hubei in China. Mens-op-mens transmissie is gemeld onder ziekenhuis-
of gezinscontacten. Naar verwachting zijn dieren de bron van dit virus, maar welke dieren dit zijn is tot op heden nog niet bekend,
en daardoor heeft men de bron nog niet kunnen elimineren. Er worden nog steeds nieuwe gevallen gemeld in, voornamelijk, China.
Inmiddels hebben zich ook importgevallen voorgedaan in onder andere Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en Australië.
Het is niet uitgesloten dat ook Nederland te maken krijgt met een importgeval. Het instellen van de meldingsplicht is een voorzorgsmaatregel
om zo snel mogelijk maatregelen bij de patiënt en diens contacten te kunnen nemen om eventuele verspreiding van de ziekte te voorkómen.

De meldingscriteria
De volgende gevallen dienen direct door behandelaren aan de GGD gemeld te worden:
– ‘verdacht geval’: een patiënt die aan de casusdefinitie (zie annex 1) voldoet.
– ‘bevestigd geval’: een patiënt waarbij een infectie met 2019-nCoV middels laboratoriumonderzoek is bevestigd (RT-PCR).

Aanvullende informatie
Zo nodig kunt u voor aanvullende informatie contact opnemen met de GGD in de regio.
Ook op de website van RIVM kunt u meer informatie vinden.

Annex 1
Casusdefinitie Verdacht geval
Een patiënt met:
• Koorts (ten minste 38 graden Celsius) én twee of meer van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn,
tekenen van een longinfil-traat
EN
• die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkomst uit Wuhan of een nieuw gebied waar actuele overdracht plaatsvindt*
OF
• die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-nCoV.

*De gebieden waar lokale transmissie voorkomt zullen zo nodig aangepast worden op basis van nieuwe informatie. Het RIVM zal uitbreiding
van deze gebieden direct op haar website publiceren.

Bevestigd geval
Elke persoon waarbij door middel van RT-PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met 2019-nCoV is vastgesteld, ongeacht of deze persoon
voldoet aan de klinische en epidemiologische criteria voor een verdenking.