SALT ingang personeel

Trombosedienst

De trombosedienst is verantwoordelijk voor het geven van antistollingsadviezen conform de eisen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Met behulp van 4 doseeradviseurs en 1 doseerarts wordt aan de hand van de INR de hoogte en de duur van de medicatie bepaald. Tevens draagt de afdeling zorg voor een constante informatiestroom aan cliënten.

Laboratorium

Het laboratorium is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de laboratoriumdiagnostiek. Deze afdeling registreert het te onderzoeken materiaal, voert de aangevraagde bepalingen uit, analyseert en valideert analyseresultaten. Tevens draagt de afdeling zorg voor de rapportage en administratie van de analyseresultaten en onderzoeken.

Functieafdeling

Op aanvraag van uw (huis)arts kunnen verschillende functie- en beeldvormende onderzoeken worden uitgevoerd. Deze onderzoeken vormen vaak een aanvulling op de laboratoriumdiagnostiek. SALT werkt voor deze onderzoeken intensief samen met specialisten uit regionale ziekenhuizen.

Diabetesdienst

De diabetesdienst ondersteunt en faciliteert huisartsen bij het behandelen van diabetespatiënten. De diabetesverpleegkundige verleent specialistische hulp, waarbij patiënten met diabetes mellitus type 2 ondersteund en begeleid worden. De werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking met de huisarts.

Meer informatie over de trombosedienst
Meer informatie over het laboratorium
Meer informatie over functieonderzoeken
Meer informatie over de diabetesdienst