Update DOAC’s

• Patiënten met atriumfibrilleren kunnen van een cumarine-derivaat worden overgezet op een DOAC
• Patiënten met een kunstklep of gastric bypass moeten op hun Vitamine-K-antagonist blijven
• Er is geen tekort aan doacs, in ieder geval niet van rivaroxiban

Hoe gaan we dat doen?
Vanaf nu draagt het SALT patiënten met de indicatie BF en die thuis geprikt moeten worden voor om over te zetten.
Je krijgt dan bericht van ons per mail

Staak dan de acenocoumarol en start een DOAC volgens onderstaande keuzemogelijkheden (NHG-standaard Boezemfibrilleren)
Vertel uw patiënt dat er geen controle meer nodig is en er ook geen doseerkaart meer komt

Van te voren let je op:
De nierfunctie: wees pragmatisch en vaar op een nierfunctie van maximaal een half jaar geleden mits de patiënt stabiel was.
SALT kan eventueel een nierfunctie prikken bij de laatste INR controle als dat niet zo is. Bel dan de trombosedienst .

Welk middel heeft de voorkeur?
Geef een middel met een eenmaal daagse toediening: Xarelto (Rivaroxiban) of Lixiana.
Meest voorkomende bijwerkingen (zie FTK): vaak kleine hematomen. Zelden (bij Edoxaban) duizeligheid.

Hoe start je?
Starten DOAC bij gebruik van acenocoumarol (NHG-standaard).De INR moet korter dan 1 week geleden zijn bepaald.
• Laatste INR ≤ 4,0. Dag 0: stop acenocoumarol, dag 1: start DOAC.
• Laatste INR > 4,0. Dag 0: stop acenocoumarol, dag 2: start DOAC.

Starten DOAC bij gebruik van fenprocoumon:
Stop fenprocoumon en bepaal na twee dagen de INR. Herhaal de INR-bepaling zo nodig twee tot drie keer per week tot de INR < 2,0 is,
start dan pas de DOAC (edoxaban bij INR ≤ 2,5).

Wat te doen bij erge bijwerking of twijfel? Graag dan overleg met medisch leider
Trombosedienst SALT (Cardioloog Nelleke Telgt)
Terug verwijzen naar de Trombosedienst kan uiteraard altijd.

Als extra informatie willen we u nog zeggen dat patiënten met een gastric bypass/sleeve
ook niet overgezet mogen worden op een DOAC.
(Advies van cardiologe en apothekers).

Nelleke Telgt, cardioloog en Medisch Leider SALT
Anita Nanning, coördinator TD SALT
Christy Niemeijer, huisarts