Heeft u een afwijkende aanvraag in ZorgDomein?
Graag uw aandacht a.u.b.: misbruik niet het veld ‘klinische gegevens’ voor het aanvragen van onderzoek
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat huisartsen contact opnemen met SALT omdat het door hun aangevraagde onderzoek niet gerapporteerd is.
In vele gevallen heeft dit te maken met de manier waarop dit onderzoek in ZorgDomein door de huisarts aangevraagd wordt.
Indien een bepaling niet in de lijst voorkomt en de huisarts vraagt deze bepaling aan in het veld “opmerkingen/ klinische gegevens” dan wordt deze informatie niet omgezet in het afnamemateriaal wat hiervoor benodigd is. Daardoor wordt bij de bloedafname niet opgemerkt dat het afgenomen materiaal mogelijk onvoldoende of niet het juiste materiaal is waardoor ook achteraf deze bepaling niet meer uitgevoerd kan worden. Dit is voor beide partijen erg teleurstellend en vervelend. Voor de patiënt aangezien deze opnieuw opgeroepen dient te worden om alsnog het materiaal te verkrijgen waardoor het onderzoek alsnog uitgevoerd kan worden.
Wanneer gaat het wel goed?
Bij een bijzondere aanvraag of als de bepaling of het onderzoek niet voorkomt in de lijst dan dient het bovenste vakje onder het kopje “Vaak gekozen bepalingen” aangestreept te worden, nl “Afwijkende aanvraag”.
Zodra deze wordt aangevinkt zal in het scherm een extra veld verschijnen “Afwijkende aanvraag” en kan bij het onderzoek in het tekstveld de toelichtende tekst weergegeven worden (zie bijgevoegde afbeeldingen).
Hierdoor wordt de bloedafname medewerker er expliciet op geattendeerd dat dit een afwijkende aanvraag betreft waarvoor extra of ander materiaal afgenomen dient te worden. Op deze manier voorkomen we dat patiënten onnodig opnieuw opgeroepen dienen te worden voor een extra bloedafname.
Graag aandacht hiervoor.
Rene Niessen
Klinisch chemicus SALT/OLVG