In het verder stroomlijnen en efficiënter inrichten van de processen binnen SALT gaan we medio februari onze spoedprocedure en doorbelbeleid aanpassen.

Vanaf 15 februari a.s. gaan wij nog slechts werken met één cito-procedure.

Hiermee vervalt dus de mogelijkheid om aan een aanvraag ‘zo spoedig mogelijk’ toe te voegen en het ‘voor een bepaalde tijd doorbellen/faxen’
van de uitslag van een aanvraag. Reden hiervoor is dat routine labonderzoeken (hematologie en chemie) in de regel dezelfde dag bepaald en via edifact gerapporteerd worden. Onze edifact rapportages, welke meerder malen per dag uitgestuurd worden, maakt het tevens versturen van uitslagen per fax in de meeste gevallen overbodig.
Een cito-aanvraag kan alleen telefonisch in behandeling genomen worden – dus niet via het aanstrepen of vermelden van cito op aanvraagformulier (handmatig of in ZorgDomein). Een cito-aanvraag dient altijd telefonisch aangemeld te worden op 088-9100 100.
Cito-aanvragen vóór 14:00 uur worden dezelfde dag afgenomen, geanalyseerd en gerapporteerd.
Cito-aanvragen na 14:00 uur worden de volgende (werk)dag afgenomen, geanalyseerd en gerapporteerd.
Als de uitslag van de cito-aanvraag doorgebeld dient te worden dient bij deze aanvraag altijd een mobielnummer opgegeven te worden, opdat snel deze uitslagen beschikbaar kunnen zijn voor aanvrager. Indien geen mobielnummer bij cito-aanvraag opgegeven wordt zullen de uitslagen alleen via edifact plaats vinden.
Wat doorbellen van uitslagen betreft zullen dus alleen telefonisch aangemelde cito-aanvragen waarbij een mobielnummer is doorgegeven doorgebeld worden.
Daarnaast zullen de sterk afwijkende uitslagen (zie doorbellijst (Zorgverleners/Bloedafname/Afwijkende uitslagen)) doorgebeld worden en dit geldt voor allen door SALT afgehandelde aanvragen van die dag.
We verwachten hiermee de noodzakelijke aandacht te kunnen geven aan de cito-aanvragen en tevens de sterk afwijkende uitslagen waarop mogelijk gehandeld dient te worden, zodat deze allen tijdig onder de aandacht gebracht kunnen worden bij de aanvragers.
Alvast dank voor uw medewerking
Met vriendelijke groet,
Arjan van den Berge, Manager afname
Rene Niessen, Klinisch chemicus