Uitbreiding anderhalfde lijns dienstverlening SALT – plaatsen en verwijderen van IUD’s

Per 1 februari jl. hebben we onze gynaecologische anderhalfde lijns-dienstverlening via SALT uitgebreid met het plaatsen en verwijderen van IUD’s (Intrauterine device).
Een en ander vindt plaats in het eerstelijns gezondheidscentrum de Gors in Purmerend, meestal op dinsdagavond vanaf 18.30.
Het is met name bedoeld voor de wat lastiger plaatsingen zoals bij nullipara’s of als het u zelf niet lukt om het IUD te plaatsen of te verwijderen.

De voordelen voor de patiënte zijn evident:
1. Geen wachttijden
2. Goedkoper voor de patiënte dan plaatsen in het ziekenhuis*
3. E.v. plaatsing onder plaatselijke verdoving (standaard bij nullipara)
4. Direct echoscopische controle
5. plaatsing door een ervaren gynaecoloog (Willem de Wit).

Het aanvragen en maken van een afspraak is gelijk aan de aanvraag van een vaginale echo.
Bij de indicatie zet u neer Mirena/Keleena of T-Safe plaatsen c.q wisselen of alleen verwijderen.
Wij hebben geen IUD’s op voorraad, u dient het gewenste IUD aan patiënte voorschrijven.
I.g.v. een nullipara bij voorkeur i.p.v. een Mirena een Kyleena voorschrijven. In geval van een koper IUD bij voorkeur een T-safe voorschrijven.
E.v. om de krampen na plaatsing wat te dempen 1 à 2 uur van te voren een NSAID laten innemen.

Vooraf dient door u in geval van een risico op een SOA een PCR afgenomen te worden (uitslag moet bekend zijn voor de afspraak).
Zo nodig e.v. van tevoren, indien geen sluitende anticonceptie wordt toegepast, een zwangerschapstest af nemen.

* Kosten voor plaatsing IUD (zowel hormoon als Cu-IUD) in het DijklanderZiekenhuis indien patiënte zelf IUD meeneemt afhankelijk van de verzekeraar
tenminste € 240 en indien IUD door ziekenhuis geleverd bij alle verzekeraars € 350 (zowel koper als hormoon houdend).
Kosten bij SALT afhankelijk van verzekeraar ca. € 84 a € 112 (plus kosten IUD, Mirena/Kyleena ca. € 140; T-safe ca. € 69.
Mocht plaatsing of verwijderen bij ons niet lukken waardoor patiënte alsnog naar het ziekenhuis moet worden verwezen voor een hysteroscopische ingreep
dan declareren wij niet, zodat patiënte en/of verzekeraar geen dubbele declaratie ontvangt.