Diabetes en laboratoriumonderzoek

Een greep uit de NHG-standaard diabetes: diabetes en laboratoriumonderzoek

Nieuwe diabeten
Vraag de volgende laboratoriumbepalingen aan:
-HbA1c,
-lipidenspectrum (totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ratio totaalcholesterol/HDL-cholesterol, triglyceriden),
-creatinine (ter schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR)),
-bepaling van de albumine-creatinineratio of de albumineconcentratie in de eerste ochtendurine.(41,42)

Nieuwe diabeten met eGFR van 45 tot 60 ml/min/1,73 m2
-patiënten < 65 jaar) en een eGFR van 30 tot 45 ml/ min/1,73 m2 (patiënten > 65 jaar)
urinesediment (op erytrocyten en/ of celcilinders);
laboratoriumonderzoek (Hb, kalium, calcium, fosfaat, PTH, serumalbumine en albuminurie).

Controle frequentie van vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap
Vrouwen die tijdens de zwangerschap diabetes hebben gehad dienen volgens de NHG standaard gedurende 5 jaar lang jaarlijks de nuchtere glucose te laten bepalen. Daarna om de drie jaar.