Wijziging in de diagnostiek auto-immuun bindweefselziekten

Het bepalen van antinucleaire antistoffen (ANA) wordt gezien als een belangrijke stap in het diagnostisch proces van de systemische auto-immuunziekten, zoals systemische lupus erythematosus (SLE), het syndroom van Sjögren, systemische sclerose, myositis en mixed connective tissue disease (MCTD).
Antinucleaire antistoffen zijn antistoffen die zijn gericht tegen lichaamseigen componenten in de cel (kern).
Afhankelijk van het type antistof(fen) welke worden aangetoond in het bloed, kan dit patroon ondersteuning geven in het vaststellen van type auto-immuunziekte.
Deze diagnostiek begint met een ANA-screening, waarbij een negatieve test het een systemische auto-immuunziekte vrijwel uitsluit.
Om de gevoeligheid van deze screening zo groot mogelijk te maken, gebruikt SALT naast ANA screeningstest ook de anti dubbel-strengs DNA test.
Inmiddels is er een test beschikbaar (de CTD-screen) die in één keer alle relevante antigenen test.
In geval van een negatieve uitslag kan met één test alle relevante auto-immuun bindweefselziekten vrijwel zeker worden uitgesloten.
SALT zal deze CTD-screen op 17 september 2018 in productie gaan nemen.

Bij een positieve CTD-screen zullen aanvullende testen noodzakelijk zijn om vast te kunnen stellen welke type(n) auto-immuun antistoffen aanwezig zijn, om zo tot een diagnose te kunnen komen. Net als voorheen worden monsters met een positieve screeningsuitslag voor confirmatie naar het OLVG verzonden en indien hier ook een positieve uitslag wordt gevonden, zal aansluitend het typeringsonderzoek worden ingezet.