SALT gaat volledig digitaal met haar trombosedienst

SALT maakte al sinds mei 2017 gebruik van de veelal minder belastende vingerprikmethode voor haar trombosezorg patiënten, maar heeft nu ook een app in gebruik genomen om alle patiëntinformatie vast te leggen en daarmee het proces te versnellen.
Bij alle patiënten met een antistollingsbehandeling, uit Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland, die gebruik maken van de trombosedienst van SALT, wordt sinds begin april jl. gebruikt gemaakt van deze snellere, digitale methode .

Een medewerker van de SALT afnamedienst legt elke dag tientallen huisbezoeken af. In de HelpLine-app kan de medewerker exact zien welke patiënt men wanneer voor een bloedafname moet bezoeken. Bij elke antistollings-patiënt wordt de INR waarde bepaald met behulp van de vingerprik. Na identificatie van de patiënt wordt het analyseproces gestart. Hiervoor is slechts één druppel bloed nodig, die via een vingerprik wordt verkregen. De uitslag van de test wordt binnen enkele seconden op het display van de CoaguChek Pro getoond.
De uitslag en bijbehorende informatie worden eveneens als QR-code getoond en met de app gescand.

Na de bloedafname wordt de digitale vragenlijst doorgenomen. Deze informatie is belangrijk voor het afgeven van een goed doseeradvies.
Het testresultaat en de antwoorden op de vragenlijst zijn direct digitaal beschikbaar in Portavita. De doseerafdeling van de trombosedienst kan meteen aan de slag en eventueel de dosering bijstellen. Hierdoor is de nieuwe dosering nog sneller beschikbaar voor de patiënt!

Door de volledige digitalisering van de trombosedienst draagt SALT wederom bij aan efficiënte zorg dichtbij de cliënt!