Goede samenwerking voor zorg op de juiste plek: substitutie

SALT heeft ook in 2016 weer goede contacten onderhouden met haar huisartsen en specialisten in de regionale ziekenhuizen. Deze contacten hebben tot een efficiënte en doelgerichte samenwerking geleid.
In 2016 heeft de functieafdeling de volgende onderzoeken afgenomen, waarbij slechts een beperkt aantal cliënten het advies kreeg voor verwijzing naar de 2e lijn. (slechts 10 %*)

Echo hart N = 507advies verwijzing 2e lijn is 7%
Röntgen N = 1718advies verwijzing 2e lijn is 1%
ECG N = 1000advies verwijzing 2e lijn is 15%
Inspannings ECG N = 826advies verwijzing 2e lijn is 7%
DXA N = 3300advies verwijzing 2e lijn is 4%
Fundus N = 7000advies verwijzing 2e lijn is 10%
Spirometrie N = 1000advies verwijzing 2e lijn is 30%**
Holter N = 1000advies verwijzing 2e lijn is 26%

*de kleinere onderzoeken meegerekend.

**Bij Spirometrie is het percentage hoger, dit in verband met het feit dat regelmatig een spirometrie met histaminedrempel geadviseerd wordt en dit kan in deze regio alleen in de tweede lijn.

Functieafdeling