Echo diagnostiek SALT, mogelijke indicaties en vraagstellingen

Echo bovenbuik:

Pijn rechts in de buik, pijn in epigastrio, leverfunctiestoornissen, koliekpijn, galstenen?, nierstenen?, andere bovenbuikspathologie?
De radioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt de pancreas, aorta, lever, galblaas, galwegen, nieren en milt.

Echo onderbuik (vrouw) uitwendig door radioloog, inwendig door gynaecoloog of verpleegkundig echoscopiste:
Pijn in de onderbuik, amenhorroe, dismenhorroe, spiraaltje in situ, myoom?, cysten?, pathologie?, controle spiraaltje?
Er wordt gekeken naar aorta, nieren, blaas, uterus en ovaria.

Echo nieren/blaas:
Pijn in de flanken, koliekpijn, hematurie, nierfunctiestoornis, nierstenen?, andere pathologie?
De radioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt aorta, nieren en blaas

Echo aorta:
Familiaire belasting, palpabele aorta, souffle buik, diameter aorta?
De radioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt de abdominale aorta en de arteria illiaca. Dit betreft een screening en geen duplexonderzoek.

Hartecho:
verhoogd BNP en afwijkend ECG bij klachten, verdenking hartfalen?, souffle?
De cardioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt de linker ventrikelfunctie, de rechterventrikelfunctie, klepafwijkingen, pulmonale hypertensie.

Echo schildklier:
Vergrote schildklier, globus gevoel, palpabele afwijking, struma?, nodus?, klieren?
De radioloog beoordeelt de schildklier en halsklieren.

Echo schouder:
trauma, (plotselinge) bewegingsbeperking, painfull arc, (langdurige) pijnklachten, vocht?, bursitis?, (partiele) ruptuur?, tendinopathie?, tendinitis?
De musculoskeletaal radioloog beoordeelt de rotatorcuff-spieren inclusief bicepspees, bursa, AC-gewricht, impingement dmv functieonderzoek.

Echo scrotum:
palpabele afwijking, pijn, cyste?, spermatocele?, hydrocele?, epididimitis?, varices?, andere pathologie?
Het scrotum wordt beoordeeld door de radioloog.

Echo zwellingen:
palpabele afwijking, lipoom?, lymfeklieren?, (Bakerse) cyste?, hernia, overige pathologie?
De radioloog beoordeelt de zwelling, meet en bekijkt de zwelling in verschillende richtingen.

Algemene Echografie

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Echo mamma: zowel mannen als vrouwen, alleen < 30 jaar en alleen op onze locaties Purmerend en Zaandam

 • Echo aorta/bekkenvaten: betreft screening en geen duplex-onderzoek

 • Echo schedel: alleen ter beoordeling van oppervlakkige zwellingen

 • Echo met vraagstelling heupdysplasie kan niet bij SALT worden aangevraagd

Er zijn geen absolute en relatieve contra-indicaties voor het uitvoeren van echografie in de eerste lijn.

Gynaecologische echo

Graag uw aandacht voor het volgende:
Er zijn geen absolute contra-indicaties voor het uitvoeren van gynaecologische echografie.
Een relatieve contra-indicatie voor het uitvoeren van gynaecologische echografie in de eerste lijn is het nog niet hebben van sexarche, infibulatie, onvermogen om de juiste onderzoekshouding aan de te nemen (bijv. door invaliditeit of ernstige psychiatrische stoornissen). Ernstig bezwaar tegen een transvaginale echo (bijvoorbeeld vanwege culturele of seksuele aspecten) is een relatieve contra-indicatie.

Hartecho

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor echo cardiografie
Relatieve contra-indicaties:

 • Onvermogen om plat op de rug of linkerzij te liggen

 • Klepchirurgie

 • Zeer dunne huid en / of huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Doorlooptijd

SALT hanteert voor haar functie- en beeldvormende diagnostiek doorlooptijden. De doorlooptijd is de tijd tussen het moment van onderzoek en de rapportage van de uitslag aan de aanvrager.

 • 24- uurs bloeddrukmeting ca. 1 werkdag

 • Botdichtheidsmeting/DXA ca. 4-6 weken

 • ECG ca. 3 werkdagen

 • Echografie algemeen ca. 1 werkdag

 • Enkel-armindex ca. 1 werkdag

 • Fundusfotografie ca. 5 werkdagen

 • Gynaecologische echo ca. 1 werkdag

 • Hartecho ca. 3 werkdagen

 • Holter-/eventmeting ca 5 werkdagen

 • Inspannings ECG ca. 3 werkdagen

 • Longfunctieonderzoek (spirometrie) ca. 5 werkdagen

 • Röntgendiagnostiek ca. 1 werkdag

De functieafdeling levert kwalitatief hoogwaardige (2de lijns beoordelaars) diagnostiek , is laagdrempelig en (kosten)efficiënt. SALT werkt in principe zonder wachtlijst. De functieafdeling kan geen acute/spoed-zorg leveren. De openingstijden van de verschillende locaties zijn terug te vinden op: www.salt.nl. De functieafdeling is telefonisch bereikbaar van 8.00-16.30 uur via telefoonnummer: 088 – 9 100 170. Graag het meest recente aanvraagformulier aan de patient ingevuld meegeven i.v.m. gewijzigde richtlijnen.